_P1A0086.jpg

Cirkularitet og Genbrug:
DET HELE SKAL HÆNGE SAMMEN

Cirkularitet & Genbrug

Med recirkulerede byggematerialer fra både nedrivninger og industri har vi skabt en cirkulær proces hvor ressourcerne bevares på højeste niveau i længst mulig tid og derefter kan genbruges igen og igen.

Materialerne som bruges i vores skure, er recirkuleret kvalitetstræ og teglsten mv. fra hele Danmarks bygningsarv som ellers var gået til forbrænding eller nedknusning. Det er materialer der ofte er af højere kvalitet end nutidens nye materialer.

Vi sikrer en kort vej fra affald til produkt i et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere, fra nedrivning til genbyggeri. Vores byggefabrik ligger hos Danmarks største private affaldsselskab RGS Nordic i Gadstrup så vi designer og bygger faktisk på selve affaldspladsen.

Med få led i værdikæden sikrer vi, at vi kan være konkurrencedygtige i markedet med et cirkulært og arkitekttegnet produkt.

 

Med et Næste skur kan du sparer op imod 155kg CO2/m2 i levetiden sammenlignet med nye stålskure, og genbruger ca. 135 kg. materialer / m2.

Næste-9614_red.jpg

Certificering og Dokumentation

Næste Skure understøtter ejendomsejernes fokus på certificeret byggeri. Vores løsninger giver point i DGNB systemet som cirkulær løsning, og vi arbejder hen imod en FSC-Recycled certificering af vores produkter primo 2022.

Der stilles store krav til dokumentation af materialernes vej fra affald til produkt og vi har tæt samarbejde med vores industrielle partnere om at sikre denne sporbarhed.

For fremtidens skyld, men også for historiens skyld. Vi sikrer dermed også fortællingen om tidligere anvendelser af vores materialer, og bygger Næste materialebanker op for senere evt. tilbagetagning af materialerne og genbrug igen og igen.

 
_P1A9938.jpg
_P1A9526.jpg