top of page

Verdensmål
VERDEN HAR BRUG FOR OS

Næste Bæredygtighed - hele vejen rundt

Vi vil eliminere begrebet affald og bidrage væsentligt til en omstilling mod 100% recirkulering af klodens ressourcer. Vi eliminerer spild i vores egen produktion og sikrer konstant bedst mulige udnyttelse af materialernes værdi på højest mulige trin i affalds-hierakiet.
 

Vi genbruger bygge- og industriaffald som vores primære byggematerialer og vi bruger kun virgine produkter hvor der ikke findes reelle kvalitetsmæssige alternativer. Der benytter vi altid markedets mest genanvendelige og fornybare produkter. 


Kvalitet og dermed lang levetid er et afgørende kriterium for bæredygtighed. Vi sikrer derfor høj kvalitet i vores materialevalg og løsninger.
En sund forretning er grundlaget for vores muligheder for at investere yderligere i virksomheden medarbejdere samt sikre virksomheden fremtidige drift. Jo mere vi sælger, jo mere vi bygger, jo bedre for planeten. Vores forretninger er fair overfor både kunder og samarbejdspartnere. Alle skal lave en sund forretning for at cirklen er ordentligt sluttet.  

Vores fokus på mennesker gælder også os selv, vores samarbejdspartnere og vores kunder. Vi lægger stor vægt på gode relationer. Vi udvikler løsninger løbende, og finder hele tiden optimeringsmuligheder for os selv, hinanden og kunden. Vi tror på at alle skal have en næste chance og har fra virksomhedens start haft et stærkt ønske om, at virksomheden skal have et solidt socialt engagement. fx ved at ansætte medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet til vores talentfabrik, hvor vi udvikler kommende håndværkere til bygge- og anlægsbranchen i samarbejde med vores partnere.

Vi bygger en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til alle og hvor inklusion og diversitet er kernebegreber som vi arbejder ud fra.
 

verdensmaal_ikoner_hvid_baggrund_rgb_03.png

Hos Næste har vi fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø, for både vores ansatte. Vores lederstil er inkluderende og coachende, så vi understøtter og udvikler den enkelte medarbejders potentiale, hvilket danner grundlag for et godt og sundt arbejdsmiljø.

Vi betragter vores produktionsfaciliter som en talentfabrik, hvor vi ansætter og udvikler medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi vurderer over en periode deres faglige potentiale, og sikre at de kan komme videre i et fagligt uddannelsesforløb, hvis deres faglige potentiale tilsiger dette.

verdensmaal_ikoner_hvid_baggrund_rgb_07.png

I samarbejde med virksomheden Ennogie, tilbyder vi solceller som en del af vores tagløsning. Disse solceller giver energi til skurets belysning, ligesom der kan etableres udtag til opladning af elcykler.

verdensmaal_ikoner_hvid_baggrund_rgb_08.png

Næste bygger på den grundlæggende præmis, at alt i virksomheden skal være bæredygtigt. Dette omfatter både vores produkter, produktion og medarbejdere, hvorfor vores ledelsesstil er både inkluderende og udviklende. Denne tænkning er en helt afgørende forudsætning for, at virksomhedens økonomiske vækst er bæredygtig.  

verdensmaal_ikoner_hvid_baggrund_rgb_09.png

Vores skure er ikke blot skure, men er en væsentlig del af infrastrukturen for affald. Vi arbejder derfor hele tiden med nye teknologiske løsninger, som kan skabe mere værdi for brugerne af vores skure, samt give en mere effektiv affaldssortering og efterfølgende behandling af jordens ressourcer.

verdensmaal_ikoner_hvid_baggrund_rgb_11.png

Et næste skur bliver ofte et naturligt samlingssted for beboerne, hvor man bruger det som læringsrum, hvor man kan slå katten af tønden, hvor man holder gårdfesten når det regner, hvor man etablere en byttecentral for områdets beboer, eller hvor man lige får en sludder med naboen, når man er ude med sit affald.

verdensmaal_ikoner_hvid_baggrund_rgb_12.png

Alle vores Næste skure bygges af genbrugstræ og teglsten fra nedrevne ejendomme, samt frasorteret industriaffald af træ. Ligeledes er belysningen i vores skure genbrugsarmaturer. Vi bruger også frasorterede varer som i dag behandles som affald i trævare og træbehandlings industrien, idet der her findes egenskaber der når det bruges rigtig skaber langt mere værdi end som biobrændsel.

verdensmaal_ikoner_hvid_baggrund_rgb_17.png

Vi har et tæt og formelt samarbejde med Jobcenter Roskilde, om rekruttering af medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet, ligesom vi er medlem af COROLAB Roskilde hvor vi bl.a. deltager i projekt om småjob til udsatte borgere.

bottom of page