top of page
2S9A8927.jpg

Certificering og Dokumentation:
VI DOKUMENTERER VEJEN FRA AFFALD TIL PRODUKT

Anker 1

Certificering og Dokumentation 

Næste Skure understøtter ejendomsejernes fokus på dokumenteret bæredygtighed i byggeriet.

FSC Recycled/Mix

En FSC certificering sikrer sporbarhed og dokumentation i gennem hele værdikæden fra affald til produkt. Genbrug af træ er lig med ansvarlig skovdrift og understøtter dermed også biodiversiteten i de danske skove.

Vi er certificeret under nr.: SCS-COC-005763-CP​ og du kan downloade vores gruppe certifikat HER

Med FSC recycled får du dokumentation for at alt træ i vores løsninger er enten "post-consumer" eller "pre-consumer" affald. Hvis du ønsker skur med grønt tag, og dermed tagpap bruger vi for at sikre kvaliteten nye FSC certificerede rupløjede tagbrædder. Denne cerificeres som FSC mix 90/10. Læs mere om FSC.

DGNB

Vores løsninger giver point i DGNB systemet som "Innovationsområde", som "cirkulær økonomi - bonus" eller under "sociale indsatser" i det vi bruger folk fra kanten af arbejdsmarkedet i vores produktion. Derudover bidrager skurene jo til bedre affaldssortering og cykelparkering og i det hele taget understøttes med Næsteskure en mere ansvarlig og bæredygtig livsform.

Rådet for Bæredygtigt Byggeri vejleder os og vores kunder i fht pointgivning på de specifikke projekter og du kan her hente pdf med de områder hvor vores løsninger giver DGNB point

 

Biodiversitet

I følge Træ- og møbelindustrien svarer træ-forbruget i et 50 m2 Næsteskur faktisk til 1,5 tilvækst i en dansk produktionsskov. Det betyder at vi med genbrug kan aflaste uhensigtsmæssig afskovning samt import af træ fra udlandet ved brug af genbrugsløsninger. 

B-CORP

Vi er stolte over at have indleveret dokumentation for virksomhedens B-CORP certificering og n u afventer vi den obligatoriske evaluering der skal verificere vores certifikat. Vi forventer at have den officelle B-CORP certificering på plads inden sommeren 2023

FSC logo.png
bottom of page