top of page

Fra gammelt vandrehjem til nye skure

Facadetræ og spær fra det tidligere vandrehjem er genbrugt til nye skure i Fælledby

Samarbejde og omhyggelighed er nøglen

Projektet viser konkret hvordan at materialer fra nedrivninger faktisk sagtens kan genbruges igen - her som skure i det nye projekt på samme sted.

BAg dette ligger et stærkt og dedikeret samarbejde mellem bygherren (Fælledby PS), nedriveren (Tscherning), rådgiver (HLT og 1:1 landskab) samt leverandøren (Næste) og en sikring af effektive processer fra nedtagning af materialerne og til  leverance af de nye skurløsninger.

Fra vision til virkelighed

Materialerne kortlægges både før, under og efter nedtagning og sorteres efter typer (dimensioner og længder). Materialerne afrenses for søm og skruer og klargøres til genbrug. 

Ud fra materialelisten og de arkitektoniske visioner og ønske om skurenes udtryk designes skurene ud fra de konkrete materialer der er til rådighed

De genanvendte materialer bliver til nye smukke skure

Fælledbyens nye skure er konstrueret af det gamle spærtømmer der tilsammen udgør en stærkt bindingsværks-konstruktion. Lærketræet fra det gamle vandrehjem lægges hhv på klink og med en på to beklædning udenpå med afstandslister.

Taget udgøres af stærke gitterspær der skal kunne bære det tunge tørengstag det med hjemmehørende planterarter for maksimal biodiversitet på stedet.

Skuret inspirerer brugerne til mere genbrug og viser at det godt kan lade sig gøre.

bottom of page