top of page
_P1A9205_.jpg

Funktioner:
LOKALE FÆLLESRUM OG NYE LÆRINGSRUM

Mennesker & Ressourcer

Vores løsninger designes multifunktionelt så de både tjener deres primære formål som affaldsrum, cykelparkering, opbevaring, men samtidig kan være et fællesrum i boligforeningen eller læringsrum i skolen.  

 

Vi vil med vores løsninger understøtte livet omkring skurene så skurene bliver et stærk aktiv for ejendommen, skaber stolthed og glæde.

 

Vi vil inspirere til ændret adfærd og give rum for sociale og læringsmæssige aktiviteter. Vi bygger rum hvor forandringerne kan mærkes hos brugerne.

 

Næste skure skaber en forandring der giver nye værdier for både beboere, brugere og driftsfolk.

 

Tavler, bænke, hylder, borde integreres let i løsningen og energibesparende LED-belysning af genbrugte lampearmaturer sikrer en smuk, imødekommende og tryghedsskabende belysning året rundt.

 

Det bidrager til ejendommens og foreningens identitet og selvforståelse og viser at man tager handling på den grønne omstilling.

Anker 1
_P1A8159_.jpg

Affaldssortering 

Kravene til affaldssortering er kommet - og det kan byde på udfordringer, hvis driften skal optimeres, og de eksisterende områder ikke er store nok, eller affaldsskakten skal sløjfes.

 

Et skur fra Næste danner rammerne for en optimal affaldssortering - både når det gælder konvertering og optimering. Vi hjælpe med at klargøre og fremtidssikre affaldssorteringen - og gennem skuret skaber vi en større kulturel forandring lokalt.

 

Vi tror på, at løsningerne bliver bedst, når de daglige brugere og driftspersonale arbejder sammen om de nye forandringer.

 

I samarbejde med jer inddrager vi det lokale fællesskab i udarbejdelsen af skuret og sikrer bedst muligt at understøtte den konkrete omstilling, som nye affaldssorteringer kan være.

Anker 2
_W7A4649_.jpg
AC5I2202.jpg
bottom of page