top of page
Jonathan_W4154.jpg

Funktioner:
LOKALE OG FLEKSIBLE LÆRINGSRUM & 
FÆLLESRUM FOR ALLE GENERATIONER

Mere end blot et skur

Vores løsninger designes multifunktionelt så de både tjener deres primære formål som affaldsrum, cykelparkering, opbevaring, men samtidig også kan være et fællesrum i boligforeningen eller læringsrum i skolen.  

 

Vi vil med vores løsninger understøtte livet omkring skurene så skurene bliver et stærk aktiv for ejendommen, skaber stolthed og glæde. På den måde et Næste skur inspirere til ændret adfærd og give rum for sociale og læringsmæssige aktiviteter.

 

Vi bygger rum hvor forandringerne kan mærkes hos brugerne.

 

Tavler, bænke, hylder, borde integreres let i løsningen og energibesparende LED-belysning af genbrugte lampearmaturer sikrer en smuk, imødekommende og tryghedsskabende belysning året rundt.

 

Næste skuret bidrager til ejendommens og foreningens identitet og selvforståelse og viser at man tager handling på den grønne omstilling, samtidigt med at skuret skaber en forandring der giver nye værdier for både beboere, brugere og driftsfolk.

Anker 1
Jonathan_W3858.jpg

Affaldssortering 

Kravene til affaldssortering er kommet - og det kan byde på udfordringer, hvis driften skal optimeres, og de eksisterende områder ikke er store nok, eller affaldsskakten skal sløjfes.

 

Et skur fra Næste danner rammerne for en optimal affaldssortering - både når det gælder konvertering og optimering. Vi hjælpe med at klargøre og fremtidssikre affaldssorteringen - og gennem skuret skaber vi en større kulturel forandring lokalt.

 

Vi tror på, at løsningerne bliver bedst, når de daglige brugere og driftspersonale arbejder sammen om de nye forandringer.

 

I samarbejde med kunden inddrager vi det lokale fællesskab i udarbejdelsen af skuret, og sikrer på den måde bedst muligt at understøtte den konkrete omstilling, som nye affaldssorteringer kan være.

Anker 2
_W7A4649_.jpg
AC5I2202.jpg
bottom of page