top of page
2S9A8738.jpg

Kundetilfredshed:
KUNDERNES EVALUERING AFGØRENDE FOR VORES LØBENDE FORBEDRINGER

Anker 1

Samlet evalueringssystem  

Vores evalueringssystem tager udgangspunkt i vores mission om, at skabe værdi for vore kunder, medarbejdere og samfund, samt en vision om at være den førende og mest attraktive leverandør af bæredygtige skure i Danmark.

 

Vores evalueringssystem tager udgangspunkt i to hovedpunkter:

  • Kundernes tilfredshed med vores leverede produkter.

  • Kvaliteten og effektiviteten af vores interne processer.

 

Kundetilfredshed

Evaluering besår af et evalueringsskema på 17 spørgsmål med en vurderingsskala fra 0-8:

  • Før: Opstart, planlægning og forventningsafstemning.

  • Under: Gennemførelsen af projektet og dialogen mellem kunde og virksomheden.

  • Efter: Afleveringen af produktet – var produktet som forventet?

 

I forbindelse med levering af projektet, sendes evalueringsskemaet til kunden. Resultatet af kundens evaluering indgår som en hel afgørende del, af den efterfølgende interne procesevaluering, som foretages efter afslutning på hvert projekt.

Kunderne giver gode evalueringer for vores leverede skure

Som det kan ses af nedenstående oversigt, er vores kunder meget tilfredse med de leverede skure. Vores mål er en gennemsnitlig kundetilfredshed på 8, og vores kunder har givet os hele 9,23. 

 

Interne processer

Den interne procesevaluering har til formål, at sikre overholdelse af kundernes forventninger og de aftalte kvalitetsstandarter, samt sikre en løbende forbedring af de interne processer.

 

Som reference model for den interne evaluering, tages udgangspunkt i LEAN SIPOC-modellen som arbejder sig fremad i produktionsprocessen, og baglæns i evalueringen:

 

 

 

 

 

 

I evalueringsprocessen benyttes et spørgeskema som er udviklet for at sikre, at evalueringen kommer hele vejen rund om processerne, og dermed identificere hvad der gik godt, hvad der ikke gik så godt, og hvor og hvad der skal justeres fremadrettet.

bottom of page